Translations: Vietnamese Language Partner 🇻🇳

Có ai muốn dịch ra tiếng Việt với mình không?

1 Like

Nếu được thì cho mình làm partner nhé.